Integritetspolicy


 

1. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats och/eller gör ett köp. Den insamlade informationen inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress och annan information du fyller i vid registrering eller vid ett köp.


 

2. Användning av information

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar och för statistikändamål. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att förbättra kundupplevelsen, förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp samt kontakta dig via e-post.

Concess använder Googles tjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Vi använder oss av cookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras sessionscookies temporärt i datorns minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på datorn, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Personuppgifterna sparas under den tid de är aktuella, det vill säga under den tid du har en pågående relation med Concess eller någon av våra samarbetspartners och tre år därefter då du fortfarande kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos oss.

 

 

3. E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke. Undantaget är då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

 

 

4. Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantaget är betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

 

5. Informationsskydd

Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

 

6. Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

 

 

7. Samtycke

Genom att godkänna våra allmänna villkor och integritetspolicy samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan. Om du vill avsluta kundrelationen helt efter en aktiv köpperiod eller om du vill återkalla ditt samtycke är vi tacksamma om du meddelar detta så att vi kan radera dina uppgifter från våra register.

Du kan när som helst vända dig till Kundtjänst på info@concess.se och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.

 

 

Ändringar i integritetspolicy

Concess Nordic AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst och i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Ändringar av integritetspolicyn kommer att publiceras på concess.se.